KitabYurdu » Mühazirə » Ekologiya (mühazirələr)


Şeçilmişlər Ekologiya (mühazirələr)

Ekologiya (mühazirələr) PDF
ADI:
Ekologiya (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +10
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.54 MB
Bu mühazirələr toplusunda Ekologiya – ətraf mühitin mühafizəsinin elmi əsası kimi, Ekologiya elminin ümumi bioloji əhəmiyyəti və inkişafi, Giriş, Ətraf mühitin müasir vəziyyəti və ekologiyaya olan tələbat, Autoekologiya - amillər (faktorlar) ekologiyasi, Demokologiya – populyasiyali ekologiya, Sinekologiya – biosenozun ekologiyasi, Ekosistem və biogeosenoz, Biosferin ekoloji mahiyyəti, Atmosferin mühafizəsi, Torpağin mühafizəsi, Suyun mühafizəsi, Bitkilər aləminin mühafizəsi, Heyvanlarin mühafizəsi, Azərbaycanin ekoloji problemləri, Bitkilər aləminin mühafizəsi,”Qirmizi kitab” mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.