KitabYurdu » Kitab » Tibb » Kadın Doğum Konu Kitabı


Şeçilmişlər Kadın Doğum Konu Kitabı

Kadın Doğum Konu Kitabı PDF
ADI:
Kadın Doğum Konu Kitabı
REYTİNQ:
  • +8
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
6.86 MB
İnsanlarda normal seksüel gelişim, 5 aşamadan geçerek oluşur.
Bunlar:
1. Kromozomal -Genetik seks: Fertilizasyon ile belirlenir. 46 XX veya 46 XY genotipi oluşur.
2. Gonadal seks: Över ve testis aynı gonad taslağından gelişir. Hangisinin gelişeceğini belirleyen Y kromozomunun
varlığı veya yokluğudur.
3. Hormonal seks: Överler çok miktarda östrojen, az miktarda testosteron salgılarken, testisler çok miktarda testosteron ile az miktarda östrojen salgılarlar.
4. Somatik seks: Gonadların salgıladığı hormonlar sekonder seks karakterlerini belirler.
5. Psikolojik seks: Kişinin kendini ne hissettiğidir.
İnsanlarda, gonad gelişimi, iç genital organların gelişimi ve dış genital organların gelişimi farklı kaynaklardan ve farklı haftalarda oluşmaktadır.
1- GONADLARIN GELİŞİMİ (Belirleyici Y Kromozomu)
Gonadal gelişim en erken 5 mm'lik, yani ovulasyona göre yaşı 4 hafta olan embriyoda başlar. Bipotent gonad taslağı (indiferansiye gonad) ürogenital plikanın median yüzünün kalınlaşarak belirgin hale gelmesi ile ortaya çıkar.
Başlıca 3 komponent içerir.
1) Yüzeyde çölemik epitel
2) Altında özel bir mezanşimal doku
3) Mezonefroid doku
Bundan sonra gelişim embriyo 15 mm (6-7 hafta) oluncaya kadar indiferansiye olarak devam eder. İndiferansiye gonad taslağının medullasını testise veya korteksini övere dönüştürecek olan primordial germ hücreleridir.
Primordial germ hücreleri, ilk olarak intrauterin hayatın 4. haftasında Yolk (vitellus) kesesinin dorsakaudal kısmındaki ilkel endodermden ortaya çıkarlar. Alkali fosfataz aktiviteleri fazla olan bu germ hücreleri, ami-boid hareketler ile ve muhtemelen şimotaksiye bağlı olarak 6. gebelik haftasında indiferansiye gonada ulaşırlar. Bazı yazarlar, izlenen bu yola "Keimbahn Göç Yolu" ismini verirler.