KitabYurdu » Kitab » Tarix » Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 8


Şeçilmişlər Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 8

Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi Cilt 8 PDF
ADI:
Osmanlı tarihi cilt 8
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1999
ÖLÇÜSÜ:
5.57 MB
Ahmet Rasim'in kaleminden çıkmış olan Osmanlı Tarihi, bizde tarih eğitiminin salt bir kopyacılıktan ibaret olduğu düşüncesine karşı hareket ederek hazırlanmış olan bir eserdir.

Her Türk kendi tarihini bilmekle mükelleftir. Ruslar tarihlerini yazdıktan sonra milliyetlerini ispat edebildiler. Bu hakikat meydanda bulundukça tarihi eserlere vereceğimiz önemin ne kadar büyük olması gerekeceğini onaylamamak mümkün değildir. Bugün her bildiğimiz güçlü ve medeni milletler, tarihine sahip olan milletlerdir. Tarihi toplanmamış, bilim ve teknoloji ile ilgilenmemiş milletler henüz siyasi ve medeni terbiyesini tamamlamamış olanlardır.

"Tarihini bilmeyen millet yıkılır", diyor Ahmed Rasim kitaba yazdığı önsözünde.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
Tarihine ve vatanına sahip çıkan bir nesillerin eksik olmaması dileğiyle…

Ne zaman tarihe ait bir makale yazmaya kalkışsam, kendi kendime "Ah keşke o dönemlerde yaşamış olsaydım da, şüphesiz ki daha da tafsilatlı şekilde yazardım." derim. Halbuki; günleri ayları ciltler meydana getirecek kesafette mahiyet arzeden ve bütün dünyayı kapsayacak mikyastaki halihazır vakalar arasında bulunuyorum da yine de, yarım satıra sığması mümkün notlarla yetiniyorum. Esasında yaşamakta olduğumuz bu dönemde vesikalar muntazam olmakla beraber, öte taraftan da basın dünyası bir vakanüvis yerine binlerce kişiyi istihdam ederek, sabahı olsun, akşamı olsun her biri mazi olmak üzere uçup gitmekte bulunan günleri değerlendirip getirmiş olduğu hadiseleri yazıp kayda alsak, eski vakanüvislerden daha bilgilice, daha bir arifane daha tahkikata dönük olarak davranmaktadır. Fakat bu usulde dahi bazi ihmaller meydana gelmesi pek tabiidir. Ben isterim ki; tarihi vakaların meydana gelmesi söz, ekil ve bütün davranışlarıyla tesbit olunup, kayıt altına almaya yarayan film çekilmeye gidilsin. Dakik aletler kullanılarak yazma yoluna çalışılıp, ruhi durumlardan anlayan ihtisas sahipleri, bütün istidad ve maharetlerini göstererek, şerhler ve hamişler yazsınlar.