KitabYurdu » Kitab » Tarix » Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi. Cilt 6


Şeçilmişlər Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi. Cilt 6

Ahmet Rasim - Osmanlı Tarihi. Cilt 6 PDF
ADI:
Osmanlı tarihi cilt 6
REYTİNQ:
  • +4
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
1999
ÖLÇÜSÜ:
4.64 MB
Ahmet Rasim'in kaleminden çıkmış olan Osmanlı Tarihi, bizde tarih eğitiminin salt bir kopyacılıktan ibaret olduğu düşüncesine karşı hareket ederek hazırlanmış olan bir eserdir.

Her Türk kendi tarihini bilmekle mükelleftir. Ruslar tarihlerini yazdıktan sonra milliyetlerini ispat edebildiler. Bu hakikat meydanda bulundukça tarihi eserlere vereceğimiz önemin ne kadar büyük olması gerekeceğini onaylamamak mümkün değildir. Bugün her bildiğimiz güçlü ve medeni milletler, tarihine sahip olan milletlerdir. Tarihi toplanmamış, bilim ve teknoloji ile ilgilenmemiş milletler henüz siyasi ve medeni terbiyesini tamamlamamış olanlardır.

"Tarihini bilmeyen millet yıkılır", diyor Ahmed Rasim kitaba yazdığı önsözünde.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.
Tarihine ve vatanına sahip çıkan bir nesillerin eksik olmaması dileğiyle…

1 223 (1808) senesinde kardeşi 3. Selim'in tahttan indirilmesiyle,boşalan padişahlık makamına geçmiştir. Biat merasimi sonrasında, Ayasofya Camiinde selamiıkicra edilerek namaz kılındı. Bu arada ise KabakçıMustafa'nın vermiş olduğu listede ismi bulunanlardanbiri olan ve adı gizli sıtma diye maruf, Bahriyenazırı İbrahim Efendi, yalısının mahzeninde elegeçirildi. Musa Paşanın gizli emriyle Kabakçı'nınarkadaşlan tarafından: "Buna gizli sıtma derler. Kimitutarsa kurtulmaz. Ancak sakallarının her bir kılı zararınıizale ederl! diyerek, adamın sakalını yola yola, herbir kılını ona şuna dağıta dağı ta büyük bir vahşet örneğive rezaleti sergileyerek, Bayezid'e kadar sürüklediler.ümda başını vücudundan ayırdılar. At meydanınagönderdiler. Ser kiitib Ahmed Efendi'de buzorbalardan kaçma gayretinde damdan dama atlarkenyere çakılır. Bütün vücudu, hurdahaş olmasına rağ-'men bununda kellesini alıp, At meydanına yolladılar.Ertesi gün At meydanında toplanılıp, bir müşavereyapıldı. Makamlar dağıtılmaya başlandı. KabakçıMustafa'ya Turnacıbaşılık rütbesiyle, Rumeli isyancılarındanArnavut Ali'ye Anadolu kaleleri nezareti ve ağalı, Bayburdlu Süleyman'a Tersanei amire sancakkaptanlığı verildiği gibi, isyancılardan Memiş bilegünde 120 akça ile haseki tekaüdü oldu.