KitabYurdu » Kitab » Tarix » TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR


Şeçilmişlər TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR

TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR PDF
ADI:
TARİXİMİZİN SƏHİFƏLƏRİNDƏ MAKEDONİYALI İSKƏNDƏR
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
262 KB
«Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı İskən-dər» kitabı tarixi şəxsiyyət və sərkərdənin qədim ana yurdumuz Azərbaycanımızı işğal etdiyi dövrü, keçmişimizi bir daha sadə dillə yeni nəslə xatırladır. Keçmiş tariximizin bəzi səhifələrini vərəqlədikcə ana yurdumuzun işğalçılar tərəfindən zəbt edilməsinin tarixçilər tərəfindən unutqanlığım tam olaraq bu günümüzə çatdırmamışıq.
Qədim tariximizin Makedoniyalı İskəndər tərəfindən törədilən işğalçılıq illəri bu kitabda öz əksini tapmışdır. Kitab geniş oxucular, xüsusilə gənclər üçün çox maraqlıdır.