KitabYurdu » Kitab » Emin Kərimov İnsan, Sivilizasiya, Yaxın Şərq


Şeçilmişlər Emin Kərimov İnsan, Sivilizasiya, Yaxın Şərq

Emin Kərimov İnsan, Sivilizasiya, Yaxın Şərq PDF
ADI:
İnsan, Sivilizasiya, Yaxın Şərq
REYTİNQ:
  • +7
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2017
ÖLÇÜSÜ:
1.58 mb
Kitab neoliberal dövrdə Yaxın və Orta Şərqlə bağlı imperialist layihələrin təhlilini özündə əks etdirir. Eyni zamanda sinifli sivilizasiyanın yaranması və inkişafı ilə bağlı müxtəlif maraqlı fikirlərlə tanış ola bilərsiniz. Kitabda əsasən freudomarksist konsepsiyaları istinadla verilmiş izahlar və eləcə də sakral mövqedən baxışların obyektiv inkişaf şərtləri sekulyar düşüncədən təhlil edilmişdir.Xilas dini kimi ortaya çıxmış Yaxın Şərq monoteizminin sonralar ətalətə çevrilməsi və bu kimi digər cəlbedici mövzular tətqiq edilmişdir.