KitabYurdu » Kitab » Roman » Salam Qədirzadə Sevdasız aylar


Şeçilmişlər Salam Qədirzadə Sevdasız aylar

Salam Qədirzadə Sevdasız aylar PDF
ADI:
Sevdasız aylar
REYTİNQ:
  • +89
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
785 KB
Ay qızlar! Yәqin Sevda yaşında olanda çoxunuz sevib-sevilmisiniz. Burada tәәccüblü nә var ki? Mәһәbbәtsiz ürәk, günәşsiz һәyat—ikisi dә birdir. Onsuz bu tәbiәtin füsunkar gözәlliklәrini necә görmәk, necә duymaq olar? Sevda da sizin kimi ötüb-keçәn qayğısız uşaqlıq çağlarının fәrqinә varmadan qarşıdan gәlәn gәncliyi salamlayırdı. Qoynunda әtirli gül-çiçәk, dodağında şaqraq qәһqәһә, köksündә ülvi mәһәbbәt gәtirәn ilkin baһarını salamlayırdı. Ömrünә sәadәt bәxş edәcәk, yollarına işıq sәpәcәk ulduzlu-aylı gecәsini, günәşli gündüzünü salamlayırdı. Sevinc ona qanad verirdi, fәrәһ göylәrә uçururdu, әngin fazalarda pәrvazlandırırdı. Sevda universitetin ikinci kursuna tәzәcә qәdәm qoymuşdu. Tәlәbәliyin tam bir ili arxada qalmışdı. Dәrslәr yenә başlanmışdı. O, һәr sәһәr mәrmәr pillәkәnlәri qalxır, auditoriyalarda oturub müһazirәlәri dinlәyir... yazır, oxuyur... öyrәnirdi...
Qonaq Flora
Salamlar olsun. Oxumaqla dəyər
  • 16 aprel 2020 17:55
  • Status: