KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » NƏCİB FAZİL QISAKÜRƏK BİR ADAM YARATMAQ


Şeçilmişlər NƏCİB FAZİL QISAKÜRƏK BİR ADAM YARATMAQ

NƏCİB FAZİL QISAKÜRƏK BİR ADAM YARATMAQ PDF
ADI:
BİR ADAM YARATMAQ
REYTİNQ:
  • +9
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2013
ÖLÇÜSÜ:
887 KB
XX əsr türk ədəbiyyatının böyük şairi Nəcib Fazil Qısakürək (1904-1983), həm də qüdrətli dramaturqdur. On yeddi pyes müəllifi Nəcib Fazilin dram yaradıcılığının səciyyəvi cəhətləri haqqında “Bir adam yaratmaq” pyesi daha dolğun təsəvvür yaradır. Pyesdə eşqin, ölümün, kədərin, göz yaşının fəlsəfi mahiyyəti açıqlanır, iztirab çəkən ruhun dramı sərgilənir. “Bir adam yaratmaq” Nəcib Fazil Qısakürəyin Azərbaycanda nəşr edilən ilk pyesidir. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.