KitabYurdu » Mühazirə » İnformatika » İnformatika müəllimliyi (mühazirələr)


Şeçilmişlər İnformatika müəllimliyi (mühazirələr)

İnformatika müəllimliyi (mühazirələr) PDF
ADI:
İnformatika müəllimliyi (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +60
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
2.24 MB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycanda İKT sferasının müasir vəziyyətinin təhlili və inkişaf perspektivləri, Müasir elektron təhsil texnologiyalari, Elektron kitabxana, Virtual Təhsil Sistemləri və onalrın həll edəcək məsələləri, Distant təhsil texnologiyaları, Distant təhsilin proqram təminati, Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi, İnternet Texnologiyalarının təhsil sisteminə tətbiqləri, Tədris Informasiya Sistemləri Sferasinda Olan Beynəlxalq Standartlar, Elektron poçt texnologiyası, Məsafəli tədrisin prinsipləri, Müasir elektron təhsil texnologiyalari mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.