KitabYurdu » Kitab » Maliyyə və Mühasibat » MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜHASİBAT UÇOTUNUN HESABLAR PLANI VƏ ONUN TƏTBİQİNƏ DAİR TƏLİMAT


Şeçilmişlər MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜHASİBAT UÇOTUNUN HESABLAR PLANI VƏ ONUN TƏTBİQİNƏ DAİR TƏLİMAT

MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜHASİBAT UÇOTUNUN HESABLAR PLANI VƏ ONUN TƏTBİQİNƏ DAİR TƏLİMAT PDF
ADI:
MÜƏSSİSƏLƏRİN MÜHASİBAT UÇOTUNUN HESABLAR PLANI VƏ ONUN TƏTBİQİNƏ DAİR TƏLİMAT
REYTİNQ:
  • +1
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2003
ÖLÇÜSÜ:
2.5 MB
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən işlənilmiş və müvafiq əmrlə təsdiq edilmiş «Müəsissələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat» verilmişdir. Bu kitab maliyyə-təsərrüfat orqanlarının praktiki fəaliyyətində, habelə təhsil müəssisələrində yararlı bir vəsait kimi istifadə oluna bilər. Bu kitab 2 hissədən ibarətdir: 1-ci hissədə «Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair Təlimat» (bu təlimata sahibkarlıq subyektlərində baş verən təsərrüfat əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı mühasibat hesablarının müxabirləşmələri əlavə edilməklə), 2-cü hissədə isə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin İ-80 №-li 15 sentyabr 1995-ci il tarixli əmrinə əsasən təsdiq edilmiş «Müəssisənin illik mühasibat hesabatları və onların tətbiqi Qaydaları» çap edilmişdir.
Əmədova Esmira
bu hesablar planı qüvvədə deyil.

  • 22 dekabr 2016 13:47
  • Status: