KitabYurdu » Kitab » Kimya » ÜZVİ KİMYADA FİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARI


Şeçilmişlər ÜZVİ KİMYADA FİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARI

ÜZVİ KİMYADA FİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARI PDF
ADI:
ÜZVİ KİMYADA FİZİKİ TƏDQİQAT ÜSULLARI
REYTİNQ:
  • +15
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
2.16 MB
Təqdim olunan dərs vəsaitində üzvi kimyada çox istifadə olunan fiziki üsullar: UB-, İQ-, NMR və kütlə spektroskopiyaları və bəzi sinif üzvi birləşmələrin spektrlərinin səciyyəvi xüsusiyyətləri verilmişdir. Vəsait universitetlərin kimya fakültələrinin bakalavr pilləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabdan, həmçinin üzvi kimyanı ixtisas seçən magistrlər və bu sahədə işləyən tədqiqatçılar da istifadə edə bilərlər.