KitabYurdu » Kitab » İnformasiya Texnologiyaları » OBYEKTYÖNLÜ PROQRAMLAŞDIRMA Visual Basic for Applications


Şeçilmişlər OBYEKTYÖNLÜ PROQRAMLAŞDIRMA Visual Basic for Applications

OBYEKTYÖNLÜ PROQRAMLAŞDIRMA Visual Basic for Applications PDF
ADI:
OBYEKTYÖNLÜ PROQRAMLAŞDIRMA Visual Basic for Applications
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2014
ÖLÇÜSÜ:
9.6 MB
Dərs vəsaitində praktiki məsləhətlər formasında Microsoft Office əlavələrinin yaradılaması üçün Microsoft Visual Basic for Applications (MS VBA) mühitində obyektyönlü proqramlaşdırmanın əsasları verilib. Materiallar ayrıca fəsillər və fəsillərin bölmələri görkəmində oxucuya təqdim edilir. Hər bir fəsil və bölmədə qısa, yığcam və eyni zamanda oxucu üçün aydın şəkildə konkret mövzu ilə bağlı nəzəriyyənin əsasları və çox sayda nümunəvi misallar verilib. VBA-nın obyektyönlü mühitində Office proqramlaşdırması praktiki tərəfdən mənimsənilsin deyə hər mövzuya aid sərbəst öz üzərində işləmək üçün tapşırıqlar təklif edilir. Dərs vəsaiti daha çox informatika, kompyuter elmi kimi ixtisaslarda təhsil alan bakalavr və magistrlər üçün nəzərdə tutulub. Bununla belə, digər ixtisaslarda təhsil alan bakalavr və magistrlər üçün də dərs vəsaiti faydalı ola bilər. Həmçinin Visual Basic for Applications mühitində Microsoft Office proqramlaşdırmasının əsaslarına yiyələnmək istəyən müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislər də kitabdan istifadə edə bilər.