KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri III cild


Şeçilmişlər Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri III cild

Rəsul Rza Seçilmiş Əsərləri III cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri III cild
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
600 KB
Xalq şairi Rəsul Rza dərin və humanist poeziyasında novator kimi, milli şerin, onun poetik sisteminin ardıcıl və yorulmaz islahatçısı kimi çıxış edirdi. Dünyanı, insan həyatını bütün rəngləri və boyaları ilə əks etdirmək, geniş və əhatəli göstərmək üçün şair yorulmadan axtarır, lirikanın yeni vasitələrinə üz tuturdu.
Seçilmiş əsərlərinin bu cildində şairin gərgin axtarışlarının nəticəsi olan poetik-fəlsəfi düşüncələri - lirik silsilələr toplanmışdır. “Qarabağ - baba yurdum” şeirlər silsiləsi ilə açılan cilddə, həmçinin müəllifin xarici ölkələrə səfərlərdən aldığı təəssüratlar nəticəsində yazılan və müxtəlif iqlimlərin təzadlı həyatından bəhs edən çox sayda şeirləri, eləcə də milli poeziyada yeni mərhələnin başlanğıcından xəbər verən “Dəniz haqqında nəğmələr”, “Rənglər” və b. silsilələr yer alır.
Əsərlərin hər biri öz əlvanlığı və poetik çaları ilə diqqəti cəlb edir.