KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » DÜNYA İQTİSADİYYATI MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏRİ


Şeçilmişlər DÜNYA İQTİSADİYYATI MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏRİ

DÜNYA İQTİSADİYYATI MÜASİR DÖVRÜN PROBLEMLƏRİ PDF
ADI:
Dünya iqtisadiyyatı müasir dövrün problemləri
REYTİNQ:
  • +4
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
3.49 MB
Kitabda müasir dünya iqtisadiyyatı və onun əsas cəhətləri,dünya təsərrüfatının yarımsistemləri və onların inkişaf qanunauyğunluqları , planetimizdə fəaliyyət göstərən iqtisadi inkişaf modelləri, ölkələrin tərəqqisində region amili, ölkə və dünya iqtisadiyyatında optimal inkişafında biliyin həlledici rolu, qlobal problemlərin və qloballaşma proseslərinin milli iqtisadiyyatlara təsiri, milli iqtisadiyyatların tərəqqisində dövlətin rolu, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvələri və s. bu kimi məsələlər kompleks şəkildə araşdırılır. “Azərbaycan dünya təsərrüfat sistemində” bölməsində respublika iqtisadiyyatının dünəninə, bu gününə və sabahına elmi şərh verilir.
Kitab ali məktəb tələbələri, aspirantlar və magistrantlar, elmi işçilər, müəllimlər və ümumiyyətlə,dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərlə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.