KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » BEYNƏLXALQ VALYUTA-KREDİT MÜHAZİBƏTLƏRİ VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN PUL-KREDİT SİSTEMİ


Şeçilmişlər BEYNƏLXALQ VALYUTA-KREDİT MÜHAZİBƏTLƏRİ VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN PUL-KREDİT SİSTEMİ

BEYNƏLXALQ VALYUTA-KREDİT MÜHAZİBƏTLƏRİ VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN PUL-KREDİT SİSTEMİ PDF
ADI:
Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2012
ÖLÇÜSÜ:
2.67 MB
«Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul- kredit sistemi» fənn tədrisinin əsas məqsədi əsas məqsədi - valyuta münasibətlərinin nəzəri əsasını və müasir beynəlxalq valyuta sisteminin struktural prinsiplərini öyrənmək; tədiyə balansının strukturunu təhlil etmək qabiliyyətinə malik olmaq; valyuta məzənnəsinin valyuta siyasətinin reallaşmasında və beynəlxalq investisiyanın inkişafında beynəlxalq kreditin rolu; beynəlxalq bankçılıq və beynəlxalq maliyyə bazarının fəaliyyəti və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının məqsədləri haqqında dolğun məlumat; beynəlxalq portfel investisiyasının diversifıkasiya siyasətini yerinə yetirmə qaydası; qlobal maliyyə böhranları səbəb və nəticələri kimi mövzularla tələbələrin bilik və məlumatlarını zənginləşdirməkdir.
Kitab Azərbaycan ali məktəblərində «Beynəlxalq valyuta - kredit münasibətləri» və « maliyyə» ixtisası üzrə tədris planına daxil edilmiş ixtisas kurslarının tədrisində istifadəsi zəruridir.
Kitabın metodoloji və nəzəri əsasnıı berynəlxalq maliyyə-bank institutlarının fəaliyyətini tənzimləyən sənəd və direktivlər təşkil edir. Tədqiqat zamanı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının elmi-tədqiqat nəşrlərindən istifadə olunmuşdur.
Kitab geniş oxucu auditoriyası, maliyyə və bankçılıq məsələri ilə əlaqədar məşğul olan mütəxəssislər, ekspertlər və «Maliyyə» ixtisası üzrə tədris edən müəllimlər, təhsil alan bakalavr, magistr və doktorantlar, xüsusən də beynəlxalq valyuta-kredit və bankçılq sahəsində işləyənlər üçün çox əhəmiyyətli bir tədris və məlumat nəsridir.