KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » KARL MARKS KAPİTAL I CİLT


Şeçilmişlər KARL MARKS KAPİTAL I CİLT

KARL MARKS KAPİTAL I CİLT PDF
ADI:
KAPİTAL I CİLT
REYTİNQ:
  • +10
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2003
ÖLÇÜSÜ:
1.5 MB
ŞİMDİ birinci cildini kamuoyuna sunduğum yapıt, 1859’da yayımlanan Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı adlı yapıtımın devamını oluşturur. Birinci kısım ile onun devamı arasındaki uzun aralık, çalışmamı tekrar tekrar kesen, uzun yıllar süren bir hastalıktan ötürüdür.
Daha önce yapıtın içeriği, bu cildin ilk üç bölümünde özetlenmiştir. Bu, yalnızca, aradaki ilişki ve bütünlük yönünden yapılmamıştır. Konunun sunuluşu da. geliştirilmiştir. Daha önceki kitapta yalnızca dokunulup geçilen birçok nokta, koşullann elverdiği ölçüde, burada, daha tam olarak işlenmişken; öte yandan, orada aynntılı olarak ele alman noktalara bu ciltte yalnızca değinilmiştir. Nitekim, değer ve para teorileri tarihi üzerine olan bölümler, tamamen dışarda bırakılmıştır. Bununla birlikte, daha önceki yapıtın okum, birinci bölümün dipnotlarında, bu teorilerin tarihi [sayfa ısı ile ilgili ek başvurma kaynaklan bulacaktır.