KitabYurdu » Kitab » İqtisadiyyat » İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ MAKROİQTİSADİYYAT


Şeçilmişlər İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ MAKROİQTİSADİYYAT

İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ MAKROİQTİSADİYYAT PDF
ADI:
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ MAKROİQTİSADİYYAT
REYTİNQ:
  • +11
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Tədris-metodiki vəsail iqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsaslarını və onun mikroiqlisadiyyal bölməsinin mövzularını özündə birləşdirir və ADİU-da tədris edilən eyni adlı fənnin proqramı əsasında tərtib edilmişdir. Tədris-metodiki vəsaitdə əks olunmuş mövzular məntiqi sxemlər, qrafiklər, eədvəllər şəklində təqdim edilmişdir, habelə bir sıra vaeib iqtisadi anlayışların məzmunu haqqında müxtəlif yanaşmalar açıqlanmışdır.
Tədris-metodiki vəsait iqtisadi nəzəriyyə (mikroiqtisadiyyat) fənni üzrə möveud olan dərsliklər və dərs vəsaitləri ilə birgə istifadə üçün köməkçi material kimi işlənib hazırlanmışdır və həmin fənnin müasir üsullarla - interaktiv metodlarla tələbələrə aşılanması üçün əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Tədris-metodiki vəsait ali təhsilin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alanlar, aspirant və dissertantlar, müəllimlər, həmçinin mikroiqtisadiyyatın problemləri ilə maraqlanan oxueular üçün nəzərdə tutulmuşdur.