KitabYurdu » Kitab » Hüquq » AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ


Şeçilmişlər AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ PDF
ADI:
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
REYTİNQ:
  • +17
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Cinayət nədir? Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 14.1-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllə ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır.AR CM-nin 15.1-ci maddəsinə əsasən cinayətlər 4 qrupa bölünür:Olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyənAz ağırAğır Xüsusilə ağır cinayətHər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycanın da özünəməxsus bir çox fərqli cəhətləri var. Məhz elə bu səbəbdən də hər ölkə üçün xarakterik olan cinayət, cinayəti törətmə üsulu və cinayəti cəzalandırma qaydası var.