KitabYurdu » Kitab » Fizika » AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ VƏ MÜASİR GÜNƏŞ ENERGETİK QURĞULARI


Şeçilmişlər AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ VƏ MÜASİR GÜNƏŞ ENERGETİK QURĞULARI

AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ VƏ MÜASİR GÜNƏŞ ENERGETİK QURĞULARI PDF
ADI:
AZƏRBAYCANDA GÜNƏŞ ENERJİSİNDƏN İSTİFADƏ VƏ MÜASİR GÜNƏŞ ENERGETİK QURĞULARI
REYTİNQ:
  • +14
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
13 MB
Monoqrafiyada günəş enerjisindən istifadə edilmə üsulları ilə yanaşı respublikada ilk dəfə olaraq işlənib hazırlanmış müxtəlif təyinatlı günəş energetik qurğuları haqqında geniş məlumat verilmişdir. Burada başlıca olaraq, günəş enerjisinin istilik, elektrik və mexaniki enerjiyə çevrilmə yolları və bu məqsədlə istifadə olunan energetik qurğuların iş prinsipi, texniki, istilik-energetik və iqtisadi paramertlərinin təyin edilməsindən bəhs edilir. Azərbaycanın günəş enerjisi potensialı günəş radiasiyalarının növləri üçün xəritələr şəklində tərtib edilərək verilmişdir.Təqdim olunan monoqrafiya günəş energetikası sahəsində respublikada hazırlanmış ilk dərs vəsaitidir. Monoqrafiyadan alimlər, elmi işçilər, doktorantlar, mühəndislər, müəllimlər, tələbələr və s. istifadə edə bilərlər.