KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Molla Nəsrəddin lətifələri


Şeçilmişlər Molla Nəsrəddin lətifələri

Molla Nəsrəddin lətifələri PDF
ADI:
Molla Nəsrəddin lətifələri
REYTİNQ:
  • +144
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
732 KB
MOLLA NƏSRƏDDİN LƏTİFƏLƏRİ

Proqramda Molla Nəsrəddinin 305 ədəd lətifəsi yıgılmışdır. Proqram Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilmiş "MOLLA NƏSRƏDDİN LƏTİFƏLƏRİ" kitabının əsasən hazırlanmışdır.
Uyğur elindən Serbiyayadək böyük bir ərazidə geniş şöhrət tapmış,duzlu-məzəli hekayətləri, tutarlı cavabları el məsəllərinə çevrilmiş, xalqınrəğbət və məhəbbətini qazanmış Molla Nəsrəddin xalq müdrikliyinin timsalıdır. O nə coğrafi sərhəd tanıyır, nə zaman sərhədi. O həmişə yaşarıdır. Molla Nəsrəddin lətifələri dövrün haqsızlıqlarına, yalançı din xadimlərinin, dövlət adamlarının, hakimlərin rüşvətxorluğuna,
ədalətsizliyinə qarşı çevrilmiş bir ittihamnamədir. O yerdə ki xalq öz etirazını, narazılığını, qəzəbini gülüşlə, kinayəylə, rişxəndlə ifadə etmək istəyir, o yerdə mütləq Molla Nəsrəddin zahir olur.