KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » İLK HƏQİQİ LİBERAL VƏ MÜASİR SİYASİ FƏLSƏFƏNİN ATASI CON LOKK


Şeçilmişlər İLK HƏQİQİ LİBERAL VƏ MÜASİR SİYASİ FƏLSƏFƏNİN ATASI CON LOKK

İLK HƏQİQİ LİBERAL VƏ MÜASİR SİYASİ FƏLSƏFƏNİN ATASI CON LOKK PDF
ADI:
İlk həqiqi liberal və müasir siyasi fəlsəfənin atası: Con Lokk
REYTİNQ:
  • +19
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
687 KB
Monoqrafiyada dahi ingilis filosofu Con Lokkun dünya fəlsəfi və siyasi fikir tarixində, o cümlədən liberalizm ideologiyasının inkişafında oynadığı roldan bəhs olunur. Kitabda C. Lokkdan sonra liberalizmin bir ideologiya kimi formalaşmasında maarifçilərin və digər mütəfəkkirlərin fəlsəfi-siyasi təlimlərinin rolunun şərhi verilir, liberalizmin fəlsəfl-ideloji və fəlsəfi-siyasi təlim kimi müasir vəziyyəti təhlil olunur.
Monoqrafiya filosoflar, politoloqlar, sosioloqlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.