KitabYurdu » Kitab » Fəlsəfə » FƏLSƏFƏ: TARİX VƏ MÜASİRLİK


Şeçilmişlər FƏLSƏFƏ: TARİX VƏ MÜASİRLİK

FƏLSƏFƏ: TARİX VƏ MÜASİRLİK PDF
ADI:
Fəlsəfə: Tarix Və Müasirlik (Fəlsəfi Komparativistika)
REYTİNQ:
  • +6
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2006
ÖLÇÜSÜ:
2.67 MB
Kitabda Şərqin və Qərbin bir çox böyük filosofları müqayisə olunur; müxtəlif dövrlərdə və müxtəlif coğrafi məkanlarda yaranmış fəlsəfi əlimlərdə eyniyyət və fərq məqamları üzə çıxarılır. Məqsəd filosofların həyatı, yaradıcılığı və təlimləri haqqında məlum bilikləri oxuсulara çatdırmaq olmadığından, əsər dərslik, dərs vəsaiti və ya ensiklopedik bir topludan daha çox, dünya fəlsəfi fikrinin ayrı-ayrı məqamlarının müəllif mövqeyindən şərhidir. Fəlsəfə ilə peşəkar səviyyədə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.