KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Aşıq Alı - Seçilmiş əsərləri


Şeçilmişlər Aşıq Alı - Seçilmiş əsərləri

Aşıq Alı - Seçilmiş əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri
REYTİNQ:
  • +19
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1.03 MB
Aşıq Alı. "Əsərləri".  Kitaba böyük el sənətkarı aşıq Alının ictimai-əxlaqı, mənəvi-psixoloji mündəricəli əsərləri - gəraylıları, qoşmaları, divaniləri, təcnisləri, habelə ona həsr olunmuş üç rəvayət - dastan daxil edilmişdir. "Aşıq sənəti haqqında" (məqalə).