KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » ELÇİN ƏFƏNDİYEV AĞ DƏVƏ


Şeçilmişlər ELÇİN ƏFƏNDİYEV AĞ DƏVƏ

ELÇİN ƏFƏNDİYEV AĞ DƏVƏ PDF
ADI:
AĞ DƏVƏ
REYTİNQ:
  • +20
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.1 MB
Elçinin dramaturji yaradıcılığından danışarkən onun pyeslərinin bədii dilinin özünəməxsusluğundan söhbət açmamaq düzgün olmazdı. Bu baxımdan "Ağ dəvə" tədqiqatçılar üçün daha zəngin material verir. Bu əsərdə Həsənağa əmi, Əzizağa əmi, Səfurə xala, Firuzə xala, Məşədi xanım, Ələkbər, Balakərim, Şövkət, İbadulla və başqalarının dilindəki yerli koloritin özünü əks etdirməsinə daha tez-tez rast gəlirik.