KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Ernest Heminquey Qoca və dəniz


Şeçilmişlər Ernest Heminquey Qoca və dəniz

Ernest Heminquey Qoca və dəniz PDF
ADI:
Qoca və dəniz
REYTİNQ:
  • +105
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
867 KB
Məktəbyaşlı uşaqlar və yeniyetmələr üçün uyğunlaşdırılmışdır.
Qoca ikiavarlı balaca qayıqda Qolfstrimdə 1təkbaşınabalıq tuturdu. Düz səksən dörd gün idi ki, dənizə çıxır, hərdəfə də əliboş qayıdırdı. İlk qırx gün ərzində oğlan da qoca iləbərabər getmişdi, lakin sonra ata-anası onu başa salmışdı ki,bəs qoca açıq-aşkar salao adamdır, yəni bəxtsizinuğursuzunbiridir; o da valideynlərinin təkidi ilə qocadan ayrılıb başqaqayığa keçmişdi, özü də elə birinci həftə ərzində evlərinə üçiri balıq gətirmişdi. Qocanın halı oğlanı yamankədərləndirirdi; hər gün əliboş qayıtdığını görəndə onaəməlli-başlı yazığı gəlirdi. Oğlan axşamlar sahilə gedibqayıqdakı şey-şüyləri – kəndiri, yelkən dolanmış dorağacını,ya da nizəni daşımaqda qocaya kömək edirdi. Yelkənbaşdan-başa yamaq içindəydi. Dorağacına sarınmış bu köhnəkətan parçası ardıcıl məğlubiyyətlərə düçar olub darmadağınedilmiş alay bayrağına oxşayırdı.