KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » SƏMƏD VURĞUN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD


Şeçilmişlər SƏMƏD VURĞUN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD

SƏMƏD VURĞUN SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ II CİLD
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
13 MB
Azərbaycan xalqının milli-ictimai düşüncə, əxlaq və mənəviyyat, bədii təfəkkür ənənəsi XX yüzilin ortalarında öz təkrarsız əksini Səməd Vurğun poeziyasında tapır. Çünki Vurğun ilhamının poetik məcrası, onun sənətkar marağının bədii əhatə dairəsi ən geniş fəlsəfi miqyasları, coğrafi üfüqlori birləşdirir.
Dövrün böyük poeziyasını yaradan Vurğunun hətta rəsmi ideologiya qəliblərinə az və ya çox dərəcədə uyğun tərənnüm xarakterli şeirləri də yüksək poetik ilhamla və səmimi şair duyğularyla qələmə alınmışdır.
“Seçilmiş əsərleri”nin bu cildinə ilhamlı şairin 1938-1955-ci illərdə yazdığı şeirlər toplanmışdır. Bu gerçək poeziya nümunələri sovet hakimiyyəti dövründə həqiqi istedadın həmişə qarşılaşa bildiyi böyük çətinliklərin uğurlu bədii həllinin birər örnəkləridir. Həmin şeirlərin hər birində Vurğun eyni vaxtda üç qatda - Azerbaycan, Dünya və Tarix adlı üç məkanda yaşayan filosofudur.