KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » SEYİD ƏBÜLQASIM NƏBATİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


Şeçilmişlər SEYİD ƏBÜLQASIM NƏBATİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

SEYİD ƏBÜLQASIM NƏBATİ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ PDF
ADI:
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
REYTİNQ:
  • +17
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Seyid Əbülqasim Nəbati zəngin ədəbi-bədii irs qoyub getmişdir. Əsərlərini həm klassik poeziya üslubunda, həm də aşıq şeri tərzində yazmış Nəbati milli ədəbiyyatımız tarixinə sufi-panteist fikirləri ictimai həyatla, maddi aləmlə əlaqələndirən, klassik üslubu şifahi xalq ədəbiyyatı ilə birləşdirən görkəmli sənətkar kimi daxil olmuşdur. Onun poetik irsi həm ideya məzmun, estetik mətləb, həm də forma-sənətkarlıq keyfiyyətləri baxımından seçilir. Şairin bu kitabı klassik və xalq şeri şəkillərində yaratdığı həmin gözəl nümunələrdən tərtib edilmişdir. Musiqililik, sadəlik, səmimi hisslər və dilin zənginliklərindən məharətlə istifadə bacarığı Nəbati şeirlərinin səciyyəvi xüsusiyyətidir.