KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH NƏĞMƏLƏR


Şeçilmişlər MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH NƏĞMƏLƏR

MİRZƏ ŞƏFİ VAZEH NƏĞMƏLƏR PDF
ADI:
NƏĞMƏLƏR
REYTİNQ:
  • +12
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Mirzə şəfi Vazehin əldə olan qəzəl, müxəmməs və rübailəri onun nə qədər zəngin yaradıcılıq təcrübəsinə və yüksək istedada malik olduğunu göstərir.
Bu kitabda Mirzə şəfinin doğma ana dilindəki şeirləri, farsca yazdığı şeirlərinin orijinalı və sətri tərcümələri, almanca şeirlərinin bədii tərcümələri verilmişdir.