KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Yarımkeçiricilər Fizikası


Şeçilmişlər Yarımkeçiricilər Fizikası

Yarımkeçiricilər Fizikası PDF
ADI:
Yarımkeçiricilər Fizikası
REYTİNQ:
  • +29
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2008
ÖLÇÜSÜ:
13 MB
Dərs vəsaiti Dövlət Universitetlərinin «Fizika» ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsi proqramına uyğun tərtib olunmuşdur.
Dərs vəsaitində elektrik keçiriciliyinin elektron nəzəriyyəsinin əsasları, yarımkeçiricilərin zona nəzəriyyəsinin əsasları, yarımkeçiricilərdə elektron və deşiklərin statistikası, kinetik hadisələr, yükdaşıyıcıların kristallarda səpilməsi, kontakt hadisələri, optik və fotoelektrik hadisələr, yarım-keçiricilərin əsas parametrlərinin bir çox təyini üsulları şərh edilmişdir.
Vəsait Dövlət Universitetlərinin proqramına uyğun yazılsa da o, həmçinin digər ali məktəb tələbələri, aspirantlar, maqistrantlar və eləcə də yarımkeçiricilər fizikası ilə məşqul olan mütəxəssislər üçün də yararlıdır.