KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MƏSHƏTİ GƏNCƏVİ RÜBABİLƏR


Şeçilmişlər MƏSHƏTİ GƏNCƏVİ RÜBABİLƏR

MƏSHƏTİ GƏNCƏVİ RÜBABİLƏR PDF
ADI:
RÜBABİLƏR
REYTİNQ:
  • +2
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
275 KB
Kitabda klassik Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli nümayəndəsi Məshəti Gəncəvinin müxtəlif məmbələrdən götürülmüş rübabiləri toplanmışdır. Bu rübabilər dövrünün humanist poeziyası - Xaqani, Nizami yaradıcılığı ilə yaxından bağlı olmaqla dünyəvi hisslər tərənnüm edir, insanı, onun gözəlliyini, arzu və istəklərini ifadə edir, onun həyat eşqinin,rəngarəng duyğularının poetik ifadəsi kimi özünü göstərir.