KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Almas İldırım - Boğulmayan bir səs


Şeçilmişlər Almas İldırım - Boğulmayan bir səs

Almas İldırım - Boğulmayan bir səs PDF
ADI:
Boğulmayan bir səs
REYTİNQ:
  • +24
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
Almas İldırım
ÖLÇÜSÜ:
1.06 MB
Bu kitaba XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, çətin həyat və yaradıcılıq yolu keçmiş Almas İldırımın 1920-ci illərdən ömrünün sonuna, 1952-ci ilə qədər Azərbaycanda, Dağıstanda, Türkmənistanda və Türkiyədə qələmə aldığı bütün poetik əsərləri və topladığı bayatıları daxil edilmişdir. Tərtib zamanı şairin Türkiyədə çap olunmuş kitabları, tədqiqatçı Maarif Teymurun hazırladığı “Qara dastan”, Hacı Hacıyevin “Şair Almas İldırım”, Almas İldırım “Seçilmiş əsərləri”, Türkiyəli tədqiqatçı Ənvər Arasın “Xəzərdən-Xəzərə Almas İldırım” nəşrləri nəzərdən keçirilmiş, dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən çap olunur.