KitabYurdu » Mühazirə » İqtisadiyyat » YASİN ƏFƏNDİYEV GÖMRÜK İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ


Şeçilmişlər YASİN ƏFƏNDİYEV GÖMRÜK İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

YASİN ƏFƏNDİYEV GÖMRÜK İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ PDF
ADI:
Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi (mühazirələr)
REYTİNQ:
  • +11
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
1.4 MB
Bu mühazirələr toplusunda Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin təşkili, Azərbaycan Respublikası Gömrük keçirilən malların və nəqliyyat vastələrinin Gömrük rəsmiləşdirilməsi və Gömrük nəzarətinin təşkilinin əsas prinsipləri, Gömrük nəzarətinin prinsipləri və formaları, Gömrük rejimləri və onların tətbiqi şərtləri, Gömrük Yük Bəyənnaməsinn tətbiqi, A,R –nın gömrük sərhəddindən fiziki şəxslər tərəfindən keçirilən mallara gömrük nəzarəti, Müxtəlif növ nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilən daşınmalara gömrük nəzarəti, Gömrük nəzarətinin texniki vəsaitləri, Gömrük nəzarəti sistemində ekspertiza,  Gömrük orqanlarının idarə edilməsinin əsasları, Gömrük orqanlarında idarəetmə sisteminin təşkilati quruluşu, Gömrük orqanları sistemində idarəetmə prosesinin təşkili və idarəetmə prosesində qərarlar, İdarəetmə fəaliyyətində gömrük orqanı rəhbərinin psixoloji yanaşma  və xidmət etika normaları mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.