KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD


Şeçilmişlər MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD PDF
ADI:
MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD
REYTİNQ:
  • +24
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabına bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır. Hər bir fərdi Vətənin kiçik bir daşı sayan şairin qələmə aldığı bu şeirlərin hər misrasında düşüncələr çırpınır. Yüksək poetik ilhamla yazılmış bu şeirlərdə Azərbaycan təbiətinin gözəllikləri canlandırılmışdır. Böyük vətəndaşlıq qayəsi, Vətən torpağının əzabına, ağrısına qatlaşmaq, şimallı, cənublu Azərbaycan torpağının vətəndaşlıq yükünü çəkmək - Məmməd Araz poeziyasının əsas gücü və qüdrəti bundadır. Fikirlərin sanki sözlərin boyuna biçildiyi bu şeirlərdə doğma kökə bağlılıq, qoynunda ərsəyə çatdığı torpağa vurğunluq, xalq taleyinin dolanbac yolları haqqında fəlsəfi düşüncələr öz dolğun bədii əksini tapmışdır.