KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD


Şeçilmişlər CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD PDF
ADI:
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD
REYTİNQ:
  • +209
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
1 MB
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı, Azərbaycan ədəbiyyatında "Molla Nəsrəddin" ədəbi məktəbinin və tənqidi realizmin banisi, "Molla Nəsrəddin" jurnalının naşiri və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadənin (1869-1932) əsərlərinin birinci cildinə ədibin nəsr, dram əsərləri, şeirləri və tərcümələri daxil edilmişdir. Cilddə 3 dram əsəri, 16 satirik şeir və 2 tərcümə nümunəsi ilk dəfə oxuculara təqdim olunur.
emil əliyev
dxfkdngknfk.ngfçn çşçş şnş ndfnbknkn nknfknfkn nk ndkfnk nnk. nkn  əla.
  • 12 iyun 2018 13:07
  • Status: