KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Mir Cəlal - Seçilmiş Əsərləri


Şeçilmişlər Mir Cəlal - Seçilmiş Əsərləri

Mir Cəlal - Seçilmiş Əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri
REYTİNQ:
  • +43
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
1.05 MB
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında fəxri yerlərdən birini tutan Mir Cəlal qiymətlihekayə və romanlar müəllifi kimi tanınmışdır. Ədibin güldürə-güldürə düşündürən,bir-birindən gözəl və mənalı onlarca əsəri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxilolmuşdur.Təqdim olunan kitabda görkəmli yazıçının seçmə hekayələri və "Açıq kitab"romanı toplanmışdır. İdeya-bədii məqsədi, fikir qayəsi həmişə aydın və işıqlı olanmüəllifin bu hekayələrində həyatın dərin qatlarına enilir, köhnəliklə yeniliyinmübarizəsi, inkişafa mane olanların tənqidi önə çəkilir.Kəskin tənqidi-satirik ruhu ilə seçilən və sənətkarlıq baxımından qüvvətli "Açıqkitab" romanında isə dövrün əsas qüsuru kimi "gəldiyevçilik" əsl bədii-fəlsəfiümumiləşmə səviyyəsində ifşa olunur.