KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 3-cü cild


Şeçilmişlər İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 3-cü cild

İsa Muğanna - Seçilmiş əsərləri. 3-cü cild PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri. 3-cü cild
REYTİNQ:
  • +7
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
686 KB
Bu cildə ədibin “Məhşər” tarixi-fəlsəfi romanı daxil edilib. XIV əsrdə Əmir Teymurun yürüşləri dövründə baş vermiş hadisələrdən, filosof Fəzlullah Nəiminin və böyük humanist şair Nəsiminin insan uğrunda qeyri-adi mübarizələrindən, habelə məşhur Şirvanşah İbrahimin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda, İranda və Yaxın Şərqdə geniş xalq kütlələrinin taleyindən bəhs edən bu əsər yazıçının “Karvan” adlandırdığı roman və povestlər silsiləsinə daxildir.