KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Mehdi Hüseyn - Seçilmiş Əsərləri III cild


Şeçilmişlər Mehdi Hüseyn - Seçilmiş Əsərləri III cild

Mehdi Hüseyn - Seçilmiş Əsərləri III cild PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri III cild
REYTİNQ:
  • +23
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2005
ÖLÇÜSÜ:
2.18 MB
Bir sıra maraqlı hekayə, povest, roman, pyes, ssenari və ədibi-tənqidi məqalələrin müəllifi, tanınmış yazıçı Mehdi Hüseynin seçilmiş əsərlərinin III cildinə ədibin “Şeyx Şamil”, “Nizami”, “Cavanşir”, “Alov” pyesləri, habelə ədəbi-tənqidi məqalələrindən bir qismi daxil edilmişdir. Mehdi Hüseynin yaradıcılığında xüsusi yer tutan dram əsərləri və ədəbi-tənqidi məqalələri yığcamlığına, özünəməxsus üslubuna, zamanın ruhunu yaşatmaq məziyyətlərinə görə öz dəyərlərini bu gün də saxlamaqdadır.