KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Əbülqasim Firdovsi - Şahnamə


Şeçilmişlər Əbülqasim Firdovsi - Şahnamə

Əbülqasim Firdovsi - Şahnamə PDF
ADI:
Şahnamə
REYTİNQ:
  • +21
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2004
ÖLÇÜSÜ:
775 KB
Klassik Şərq şeirinin fəxri olan Əbülqasim Firdovsinin “Şahnamə” əsəri bütün dünyada şöhrət qazanmış, bədii söz və hikmət aşiqləri tərəfindən sevilə-sevilə oxunmuşdur. Dahi Nizaminin “sözü gəlin kimi bəzəyən tuslu ustad” deyə vəsf etdiyi şairin dünya ədəbiyyatı xəzinəsində öz təravətini min ildir saxlayan bu əsərinə Şərqin böyük sənətkarları yüksək qiymət vermişlər. Tarixi-fəlsəfi epopeya olan “Şahnamə”nin hər bir dastanı şairin dünya görüşünü, onun öz zəmanəsinə münasibətini əks etdirir.
Qonaq Taleh
salam, xoş gördük, Əbülqasim Fiordovsinin Səyavuş əsəri ayrıca varmı çapda və yaxud toplunun içərisində satışda və yaxud oxumaq üçün ??

  • 9 aprel 2020 15:19
  • Status: