KitabYurdu » Kitab » Ədəbiyyat » Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir – 210


Şeçilmişlər Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir – 210

Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir – 210 PDF
ADI:
Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir – 210
REYTİNQ:
  • +5
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2015
ÖLÇÜSÜ:
6.56 MB
Kitab oxucuları Azərbaycanın XIX əsr klassik ədəbiyyatının parlaq nümayəndələrindən biri olan Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasirin həyat və yaradıcılığı ilə tanış edir. Dövrünün şairi və ziyalısı olan Qasir Azərbaycanın Cənub bölgəsinin mərkəzi olan Lənkəranda “Fövcül-füsəha” adlı ədəbiməclis yaradaraq ona rəhbərlik etmişdir. Ədəbi fəaliyyəti ilə yanaşı Mirzə İsmayıl tədrisə də meyl göstərərək pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuşdur. O,“Üsuli-cədid” məktəbinin əsasın qoyaraq uzun illər burada məktəbdarlıq etmişdir. Kitab tədqiqatçı alimlər, Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı və XIX əsr mədəni-ictimai mühitilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.