KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Homeros İliada (Troya savaşının destanı)


Şeçilmişlər Homeros İliada (Troya savaşının destanı)

ADI:
İliada (Troya savaşının destanı)
REYTİNQ:
  • +5
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
318 KB
ŞAN I. Başlangıç - Atışma - Ahilleus'un hakaret görmesi - Hryseis Hryse'de - Olymposta ŞAN II. Rüya - İhtiyarlar Derneği - Umumi Dernek.
Kavgadan önce
ŞAN III. Paris'in meydan okuması - Helene hisarın üstünde - Antlaşma - Paris'in Menelas ile teke tek dövüşmesi - Paris ve Helene - Ahaylıların istekleri
ŞAN IV. Tanrılar arasında - Antlaşmaya ihanet - Agamemnon ordusunu teftiş ediyor - İlk kavgalar ŞAN   V.  Diomedes'in   kahramanlıkları   -   Pandaros'un   sonu   -  Afrodite'nin   yaralanması   -  Apollon, Diomedes'i durdurur - Troyalıların karşı saldırışı - Sarpedon ve Tlepolem - Here ile Athene'nin araya girmesi - Ares'in yaralanması
ŞAN VI.  Kavga devam ediyor - Hektor, cepheyi terkediyor - Glaukos ile Diomedes - Hektor ile Hekübe - Hekübe, Athene'nin tapınağında - Hektor ile Paris - Hektor ile Andromak - Hektor'un ve Paris'in cepheye dönüşü
ŞAN VII. Hektor'un teklifi - Hektor ile Ayas'ın dövüşmesi - Pazarlıklar – Mütareke, hisarın yapılması ŞAN VIII. Tanrıların araya girmesi kaldırılıyor - Ahaylıların bozgunu - Here'nin boşuna öfkelenmesi -
Ahaylıların karşı saldırışı – Ahaylıların yenilmesi - Here ile Athene'nin heyecana gelmesi - Zeus, Troyalılara yardımda bulunmağa karar veriyor - Gecenin Troyalıları durdurması ŞAN IX.  Ahaylıların  gece  toplantısı  - Agamemnon'un  teklif  ettiği  hediyeler  -  Elçilerin Ahilleus'a gitmesi  - Odysseus'un nutku - Ahilleus'un cevabı  - Feniks'in nutku - Son karışıklıklar  - Elçilerin dönüşü
ŞAN   X.  Ahay   Hanlarının   uyanıp   dernek   kurması   -   Ön   saflarda   toplanan   dernek   -   Diomedes'le Odysseus   keşifte   -   Dolon,   Troyalıların   gözcüsü   -   Dolon'un   yakalanıp   öldürülmesi   -   Rhesos'un kampında - Kahramanların Ahaylıların kampına dönüşü
ŞAN   XI.  İki   ordu   yeniden   kavgaya   hazırlanıyor   -  Agamemnon'un   kahramanlıkları   -   Yaralanan Agamemnon   cepheden   ayrılıyor   -   Hektor,  Troyalıları   kavgaya   sürüyor   -   Odysseus   ile   Diomedes, Troyalıları geri atıyorlar - Diomedes yaralı, Odysseus tehlikede - Ayas, durumu düzeltiyor - Hektor'un başarılı saldırışı - Ahilleus, Patroklos'u Nestor'un yanına gönderiyor - Nestor'un söyledikleri ŞAN XII.  Ahay hisarının gelecekte yok olması - Troyalılar hisarı yıkmaya hazırlanıyorlar – Asios, Lapithler'le çarpışıyor - Hektor, Polydamas'ı dinlemek istemiyor - İki Ayas müdafaayı canlandırdılar -
Sarpedon hisar hücumunda - Troyalılar, hisarı alıyorlar
ŞAN XIII.
Poseidon, Ahaylılara yardım ediyor - Ahaylıların savunması - İdomene'nin kahramanlıkları - Deifobos ile  Ene'nin  araya  girmesi  - Antilohes'un kahramanlıkları  - Menelas'ın  kahramanlıkları  - Ayas'ların gösterdiği mukavemet - Hektor yeni bir saldırış hazırlıyor
ŞAN XIV.  Ahaylı başları bozgun önünde - Poseidon, Ahaylıları dayanmağa davet ediyor - Here'nin Zeus'u uyutmağa hazırlığı - Zeus, Here'nin kollarında uyur - Poseidon, Ahaylıları dayanmağa çağınyor
- Hektor'un yaralanması - Troyalılar geriye atılıyorlar
ŞAN XV. Zeus'un uyanıp öfkelenmesi - Tanrılar uslandırılıyor - Zeus'un Troyalılara yardım etmesi -
Hektor yine kavga meydanında - Ahaylılar hisarlarının arkasına sürülüyor - Gemilerin yanında geçen kavga - Troyalıların gemilere son hücumu
ŞAN   XVI.  Ahilleus,   Patroklos'un   yardıma   gitmesine   izin   veriyor   -   Hektor   gemileri   ateşe   verir   -
Patroklos   ile   Myrmidonlar   kavgaya   hazırlanıyorlar   -   Patroklos'un   kahramanlıkları   -   Sarpedon'un cesedi etrafında kavga - Patroklos Troyalıları kovalıyor - Patroklos'un ölümü ŞAN XVII. Menelas, Patroklos'un cesedi için savaşıyor - Patroklos'un silâhlarını alan Hektor, cesedini götüremiyor - Hektor'un üstünde Ahilleus'un silâhları, kavgaya dönüyor - Patroklos'un cesedi etrafında kavga   -   Ahilleus'un   atları   matem   tutuyor   -   Antilohos'un   Ahilleus'a   gönderilmesi   -   Ahaylılar Patroklos'un cesedini aldılar
ŞAN XVIII. Ahilleus, Patroklos'un ölümünü öğrenir - Thetis, oğlunu teselli etmeğe geliyor - Ahilleus bir nâra ile Troyalıları panik içine atattı - Troyalıların derneği - Ahilleus, Patroklos'un cesedi üzerinde ağlıyor - Thetis, Hefaestos'un yanında - Hefaestos, Ahilleus'un silâhlarını hazırlıyor ŞAN XIX.  Ahilleus,Hefaestos'un silâhlarını alıyor - Ahilleus ile Agamemnon'un barışması - Breis'le Ahilleus,   Patroklos'un  başında   ağlıyorlar   -  Ahilleus  yeni   zırhlarını   takınıyor   -  Ahilleus'un  atı   ona önceden ölümünü haber veriyor
ŞAN XX. Tanrılara, karışmak hürriyeti geri veriliyor - Ahilleus ile Ene arasında savaş - Ahilleus'un kahramanlıkları
ŞAN XXI. Ahilleus, Skamandros çayı kenarında - Ahilleus ile Lykaon - Skamandros'un öfkelenmesi -
Ateşle suyun savaşması - Tanrılarda kavga - Ahilleus Troya önünde ŞAN   XXII.  Ahilleus   Troya   önünde   -   Priam   ile   Hekübe,   Hektor'a   yalvarıyorlar   -   Hektor'un kararsızlıkları - Kovalamaca - Athene'nin araya girmesi - Dövüş - Hektor'un ölümü - Troya'da matem ŞAN XXIII.  Ahilleus'un matemi - Patroklos'un cenaze töreni - Yarışlar - Yumruk yarışında - Güreş
sınaşmasında - Yaya koşusu - Savaş - Disk atışı - Yayla ok atışı - Mızrak fırlatışı ŞAN XXIV.  Ahilleus, Hektor'un cesedine hakaret ediyor - Tanrılar derneği - Ahilleus'a ve Priam'a tanrıların emri ulaşıyor - Priam yola çıkmağa hazırlanıyor - Priam, Ahaylıların kampında - Priam, Ahilleus'un yanında - Priam'ın Troyaya dönüşü - Hektor'un cenaze töreni