KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Fridrix Şiller - Seçilmiş Əsərləri


Şeçilmişlər Fridrix Şiller - Seçilmiş Əsərləri

Fridrix Şiller - Seçilmiş Əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş Əsərləri
REYTİNQ:
  • +6
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
1.48 MB
Fridrix Şiller (1759-1805) söz sənəti tarixinə mütəfəkkir şair, dramaturq və nəzəriyyəçi kimi daxil olmuşdur. ), 46 il sürən qısa ömründə “Qaçaqlar” (1781), “Məkr və məhəbbət” (1784), “Don Karlos” (1787), “Vallenşteyn” ((trilogiya: 1799), “Mariya Stüart” (1801), “Orlean qızı” (1801), “Vilhelm Tell” (1804) dramlarını, eləcə də böyük fəlsəfi əsərlər və zərif duyğularla səslənmiş şeirlər yaratmışdır. Əsərlərində azadlıq pafosu, xalqına məhəbbət, insan düşüncəsinin cəhalətə qalib gələcəyinə inam ifadə olunan F.Şillerin dramları iki əsrdən artıqdır ki, bütün dünyanın teatr səhnələrini dolaşır. Bu kitabda Fridrix Şillerin “Qaçaqlar”, “Genuyada Fieskonun sui-qəsdi” və “Məkr və məhəbbət” əsərləri Azərbaycan oxucusunun ixtiyarına verilmişdir.