KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Homer Odisseya


Şeçilmişlər Homer Odisseya

Homer Odisseya PDF
ADI:
Odisseya
REYTİNQ:
  • +18
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
2.69 MB
Əfsanəvi yunan şairi Homerin “Odisseya” epik poeması qədim yunanların dünya duyumu və dünyaya münasibətinin bir ifadəsidir.
“İliada”da olduğu kimi, “Odisseya” eposunda da Homer hadisələrin bədii təqdi-matında xronoloji ardıcıllığa riayət etmir. Lakin bu ardıcıllıq ustalıqla və əsərin bütövlüyü qorunmaq şərti ilə pozulur.
“Odisseya” Qədim Yunanıstanın sosial həyatını, mədəniyyətini öyrənmək baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir.