KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Karl Marks & Fridrix Engels - Kommunist partiyasının manifesti


Şeçilmişlər Karl Marks & Fridrix Engels - Kommunist partiyasının manifesti

Karl Marks & Fridrix Engels - Kommunist partiyasının manifesti PDF
ADI:
Kommunist partiyasının manifesti
REYTİNQ:
  • +3
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
403 KB

“Heç elə bir müxalifətçi partiya varmı ki, hakimiyyət başında duran düşmənləri onu kommunist partiyası adlandırıb bədnam etməsinlər? Heç elə bir müxalifətçi partiya varmı ki, istər müxalifətin nisbətən qabaqcıl nümayəndələrini, istərsə də öz irticaçı düşmənlərini kommunizmdə ittiham edib damğalamasın?

Bu faktdan iki nəticə çıxır. Artıq bütün Avropa qüvvələri kommunizmi bir qüvvə hesab edir. Artıq kommunistlərin öz baxışlarını, öz məqsədlərini, öz niyyətlərini bütün dünya qarşısında açıq söyləməli olduqları və kommunizm kabusu haqqındakı əfsanələrə qarşı partiyanın öz manifestini irəli sürməli olduqları vaxt gəlib çatmışdır.“

Avropada bir kabus dolaşmaqdadır – kommunizm kabusu.Köhnə Avropanın bütün qüvvələri: papa və çar, Metternix vəGizo, fransız radikalları və alman polisləri bu kabusa qarşımüqəddəs bir təqib üçün birləşmişlər. Heç elə bir müxalifətçi partiya varmı ki, hakimiyyət başındaduran düşmənləri onu kommunist partiyası adlandırıb bədnametməsinlər? Heç elə bir müxalifətçi partiya varmı ki, istərmüxalifətin nisbətən qabaqcıl nümayəndələrini, istərsə də özirticaçı düşmənlərini kommunizmdə ittiham edibdamğalamasın? Bu faktdan iki nəticə çıxır. Artıq bütün Avropa qüvvələri kommunizmi bir qüvvə hesabedir. Artıq indi kommunistlərin öz baxışlarını, öz məqsədlərini,öz niyyətlərini bütün dünya qarşısında açıq söyləməli olduqlarıvə kommunizm kabusu haqqındakı əfsanələrə qarşı partiyanınöz manifestini irəli sürməli olduqları vaxt gəlib çatmışdır. Bu məqsədlə ən müxtəlif millətlərin kommunistləriLondonda toplaşıb ingilis, fransız, alman, italyan, flamand vəDanimarka d1 Sex ustası illərində nəşr olunan aşağıdakı«Manifest»i tərtib etdilər.