KitabYurdu » Kitab » Dünya Ədəbiyyatı » Erix Maria Remark Seçilmiş əsərləri


Şeçilmişlər Erix Maria Remark Seçilmiş əsərləri

Erix Maria Remark Seçilmiş əsərləri PDF
ADI:
Seçilmiş əsərləri
REYTİNQ:
  • +15
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
8.25 MB
Erix Maria Remark. Seçilmiş əsərləri (Tərc. V.Hacıyev, Ç.Qurbanlı) 1898-ci ildə Almaniyada doğulmuşdur. 1920-ci ildə "Xülyaların sığınacağı" ilk romanını çap etdirib, 1929-cu ildə işıq üzü görmüş "Qərb cəbhəsində yenilik yoxdur" romanı ilə tanınıb (həmin kitab yarım milyon nüsxədə satılmışdı). Remark 1931-ci ildən İsveçrədə yaşayır, sonralar ABŞ-a köçüb Amerika vətəndaşlığını alır. Amerikada yaşayarkən, Remark ona dünya şöhrəti gətirmiş "Zəfər tağı" romanını yazır. Remarkın əksər romanlarının mövzusu müharibə və onun insan taleyində roludur. Müəllifin özü 1914-1918-ci illərdə müharibədə döyüşdüyü üçün müharibənin bütün dəhşətlərini görmüş, dadmış və həmin faciələri əsərlərində əks etdirmişdir.
Böyük alman romançısı Erix Maria Remark (1898-1970) XX əsr dünya ədəbiyyatının ən nəhəng fiqurlarındandır. Bütün yaradıcılıq ömrünü müharibə mövzusuna həsr edən yazıçı “Qayıtma”, “Qərb cəbhəsində təbəddülat yoxdur”, “Zəfər tağı”, “Lissabon gecəsi”, “Müqəddəs torpaq” və b. romanlarında ötən yüzilliyin epik mənzərəsini ustalıqla yaratmışdır.
Bu kitab E.M.Remarkın Azərbaycan oxucusu ilə ilk sanballı görüşüdür: