KitabYurdu » Kitab » Dərslik » Mədəniyyətşünaslıq


Şeçilmişlər Mədəniyyətşünaslıq

Mədəniyyətşünaslıq PDF
ADI:
Mədəniyyətşünaslıq
REYTİNQ:
  • +8
MÜƏLLİF:
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2001
ÖLÇÜSÜ:
1.29 MB
Filologiya elmləri namizədi Sədaqət Məmmədovanın bu kitabında“Mədəniyyətşünaslıq” fəlsəfə elminin müstəqil bir sahəsi kimi təqdimolunur. Kitabda mədəniyyətin formalaşma tarixinə nəzər salınır, dünya vəAzərbaycan filosoflarının irsinə istinadən Azərbaycanda milli-mədənişüurun formalaşması, mədəniyyət və sivilizasiya, dövlət və mədəniyyət,mədəniyyət və cəmiyyət problemlərinin ətraflı şərhi verilir.Dərs vəsaiti əsasən ali məktəblərin bakalavr mərhələsi üçün nəzərdətutulsa da, ondan magistrlər, aspirant və doktorantlar, ümumiyyətləgeniş oxucu kütləsi də istifadə edə bilərlər