KitabYurdu » Kitab » Dərslik » ANALİTİK KİMYA


Şeçilmişlər ANALİTİK KİMYA

ANALİTİK KİMYA PDF
ADI:
ANALİTİK KİMYA
REYTİNQ:
  • +100
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2011
ÖLÇÜSÜ:
4.08 MB
Dərs vəsaiti texniki universitetlərin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab dörd fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə analitik kimyanın nəzəri əsasları, ikinci fəsildə vəsfi analiz, üçüncü fəsildə miqdari analiz, dördüncü fəsildə isə fiziki-kimyəvi analiz metodları öz əksini tapmışdır. Vəsaitdə nəzəri materiallar, laboratoriya işləri, onların yerinə yetirilmə qaydaları və hesablama nümunələri verilmişdir.