KitabYurdu » Mühazirə » Coğrafiya » ƏHALİ COĞRAFİYASI


Şeçilmişlər ƏHALİ COĞRAFİYASI

ƏHALİ COĞRAFİYASI PDF
ADI:
ƏHALİ COĞRAFİYASI
REYTİNQ:
  • +25
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
-
ÖLÇÜSÜ:
3 MB
Bu mühazirələr toplusunda Əhali coğrafiyasının predmeti, məqsəd və vəzifələri, Əhali coğrafiyasının coğrafiya elmləri sistemində yeri və digər elmlərlə əlaqəsi, Dünya əhalisinin say dinamikası, Əhalinin təkrar artımının cografiyası, DÜNYA ƏHALİSİNİN ETNİK TƏRKİBİ, DİNLƏRİN COĞRAFİYASI, Dünya, məhəlli və qəbilə dini, Əmək ehtiyatları və əhalinin məşgullugu, Sosial struktur və sosial stratifikasiya, ƏHALİ MİQRASİYASI, Dünya, MDB və Azərbaycan əhalisinin miqrasiyası, ƏHALİ SIXLIĞI, MƏSKUNLAŞMA VƏ MƏSKUNLAŞMIŞ ƏRAZİLƏR, ŞƏHƏR YAŞIYIŞ MƏSKƏNLƏRİNİN COĞRAFİYASI, Şəhər yaşayış məskənlərinin tipologiyası və təsnifatı, URBANİZASİYA PROSESLƏRİ VƏ ONUN FORMALARI, Urbanizasiyanın inkişaf problemləri, KƏND YAŞAYIŞ MƏSKƏNLƏRİNİN COĞRAFİYASI, Kənd yaşayış məskənlərinin tipləri mövzularına dair mühazirə mətnləri toplanmışdır.