KitabYurdu » Kitab » Dərslik » ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN ADLANDIRILMASI


Şeçilmişlər ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN ADLANDIRILMASI

ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN ADLANDIRILMASI PDF
ADI:
Üzvi birləşmələrin adlandırılması
REYTİNQ:
  • +16
JANR:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
883 KB
Dərs vəsaiti üzvi maddələrin əsas siniflərinin müasir nomenklaturasının əsaslarını və istifadə qaydalarını əhatə edir. Bununla yanaşı vəsaitdə üzvi birləşmələrin trivial və səmərəli adları da öz əksini tarmışdır. Vəsait üzvi kimyanın ümumi kursunu öyrənən, kurs və buraxılış işini yerinə yetirən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur, lakin ondan magistrlər, aspirantlar, müəllimlər və elmi işçilər də istifadə edə bilərlər.