KitabYurdu » Kitab » Dərslik » DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR. MƏSƏLƏ VƏ MİSALLAR HƏLLƏRİ İLƏ


Şeçilmişlər DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR. MƏSƏLƏ VƏ MİSALLAR HƏLLƏRİ İLƏ

DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR. MƏSƏLƏ VƏ MİSALLAR HƏLLƏRİ İLƏ PDF
ADI:
Diferensial Tənliklər.Məsələ Və Misallar Həlləri İlə
REYTİNQ:
  • +38
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2001
ÖLÇÜSÜ:
7.56 MB
Dərs vəsaiti adi diferensial tənliklər və onlara aid olan məsələlər və misallar həllinə həsr olunub və univeristetlərin, institutların tələbələri, elmi işçilər, mühəndislər, məşğələ dərsləri aparan müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Kitabda adi diferensial tənliklərə aid qısa nəzəri məlumatlar verilir, onlara aid çoxsaylı məsələ və misallar həll olunur,diferensial tənliklərin qurulmasına geniş yer ayrılır.
Sərbəst çalışmaq üçün məsələ və misalların, yoxlama sualların olması kitabdan məşğələ dərslərində və kollokviumlarda istifadə etməyə imkan yaradır.