KitabYurdu » Kitab » Dərslik » N.QREQORİ MENKYU EKONOMİKSİN PRİNSİPLƏRİ


Şeçilmişlər N.QREQORİ MENKYU EKONOMİKSİN PRİNSİPLƏRİ

N.QREQORİ MENKYU EKONOMİKSİN PRİNSİPLƏRİ PDF
ADI:
EKONOMİKSİN PRİNSİPLƏRİ
REYTİNQ:
  • +171
MÜƏLLİF:
DİL:
FORMAT:
ÇAP İLİ:
2009
ÖLÇÜSÜ:
18 MB
N.QREQORİ MENKYU EKONOMİKSİN PRİNSİPLƏRİ kitabı – olduqca sadə və bədii ifadələrlə yazılmış və oхucuya dostcasına açılan kitab var. Sözsüz ki, onun əsas üstünlüyü – onun yığcamlığında, yersiz detallardan uzaq olması şərh olunan məsələnin məntiqi ardıcıllığıdır. Ona görə də «Ekonomiksin prinsipi» təkcə iqtisadi nəzəriyyəni yeni öyrənən tələbələr üçün deyil, həmçinin bu mürəkkəb və olduqca cəlbedici elmin sirrini müstəqil öyrənmək istəyənlərində əvəzsiz dərsliyi olacaqdır. Bu kitabı oхumaqla, siz dünyagörüşünüz barədə biliyinizi genişləndirməklə, o iqtisadi və siyasi proseslərin səbəblərini və nəticələrini dərk edə bilərsiniz. Həm də əvvəllər Sizə mütəmadi və izah olunmaz kimi görünən məsələlərin həllində düzgün vaхtında və savadlı qərarların qəbul olunmasının öyrənilməsinə imkan yaradacaq.
Araz Huseyn
Araz Huseyn
  • 7
Kitab uchun teshekkurler. Gozel tercumedir.
  • 13 dekabr 2016 23:51
  • Status: